Uurtarief PGB zorgverlener (zzp)

Wat kost of vraagt een PGB begeleider per uur?

Houders van een persoonsgebonden budget, de zogeheten budgethouders, kunnen een PGB zorgverlener inschakelen voor zorg. Een veel gestelde vraag is dan: wat kost of vraagt de PGB begeleider per uur?

Budgethouders kopen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of logeeropvang in met het budget dat zij hiervoor ontvangen. Deze zorg wordt ingekocht bij naasten van de cliënt zoals familieleden, huisgenoten, buren, maar ook bij meer professionele zorgverleners zoals zzp’ers en zorginstellingen.

Een professionele zorgverlener is:

 • BIG-geregistreerd. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.
 • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zorggerelateerde instelling

De tarieven die worden gehanteerd zijn afhankelijk van het opleidingsniveau en soort zorg. Verder zijn alle zorgfuncties vrijgesteld van btw. De vrijstelling geldt voor alle zorgfuncties waarvoor men een PGB ontvangt op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gemiddeld uurtarief van zzp’er per PGB functie

Persoonlijke Verzorging (PV)
€ 25,00
Verpleging (VP)
€ 37,50
Begeleiding Individueel (BGI)
€ 37,50

Als je als zzp’er via een bemiddelingsbureau of zorgkantoor werkt, dan zijn de uurtarieven voor jou een stuk lager, deze liggen dan rond de € 25 per uur. Terwijl zorginstellingen fors hogere uurtarieven rekenen aan budgethouders vergeleken met individuele (zzp) zorgverleners.

Zorg voor een zorgovereenkomst met de budgethouder

De budgethouder moet met elke zorgverlener een zorgovereenkomst afsluiten. Dit is een contract tussen jou als professionele zorgverlener en de budgethouder. In de zorgovereenkomst staan de afspraken over de zorg, de werktijden en de vergoeding. Zorg dus voor de juiste zorgovereenkomst in de vorm van een modelovereenkomst.

Belangrijk: Urenregistratie voor zzp en fiscaal voordeel!

Urenadministratie bijhouden voor zzp'ers Het voldoen aan het urencriterium voor fiscaal voordeel met verschillende aftrekposten is een belangrijk onderdeel voor zzp'ers. Je moet de hoeveelheid tijd die je in jouw eenmanszaak hebt gestoken wel als bewijs kunnen aantonen. Ook wil je als je gaat factureren geen uren missen. Vaak is dan de vraag: Hoe hou ik dat gemakkelijk bij?

Dit kan door eenvoudig, snel en effectief jouw gewerkte uren aan taken en opdrachten bij te houden in een handig online boekhoudprogramma. Deze programma's zoals het populaire e-Boekhouden.nl , MoneyMonk en Rompslomp zijn speciaal ontwikkeld voor zzp'ers, groot of klein en ongeacht in welke branche je werkzaam bent. Bijkomend voordeel is dat je je uren direct kunt omzetten naar een factuur. Zo registreer en factureer je uren in één pakket! Door het gemak maken zelfstandig ondernemers dan ook veelvuldig gebruik van zo'n programma. Hiermee werken is dan ook zeker aan te raden.

Vraagje: Wat is jouw uurtarief (excl. btw) als zzp'er in 2021?

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   

Bekijk resultaten tarieven

Laden ... Laden ...