Uurtarief PGB zorgverlener (zzp)

Wat kost of vraagt een PGB begeleider per uur?

Houders van een persoonsgebonden budget, de zogeheten budgethouders, kunnen een PGB zorgverlener inschakelen voor zorg. Een veel gestelde vraag is dan: wat kost of vraagt de PGB begeleider per uur?

Budgethouders kopen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of logeeropvang in met het budget dat zij hiervoor ontvangen. Deze zorg wordt ingekocht bij naasten van de cliënt zoals familieleden, huisgenoten, buren, maar ook bij meer professionele zorgverleners zoals zzp’ers en zorginstellingen.

Een professionele zorgverlener is:

  • BIG-geregistreerd. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.
  • Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zorggerelateerde instelling

De tarieven die worden gehanteerd zijn afhankelijk van het opleidingsniveau en soort zorg. Verder zijn alle zorgfuncties vrijgesteld van btw. De vrijstelling geldt voor alle zorgfuncties waarvoor men een PGB ontvangt op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gemiddeld uurtarief van zzp’er per PGB functie

Persoonlijke Verzorging (PV)
€ 25,00
Verpleging (VP)
€ 37,50
Begeleiding Individueel (BGI)
€ 37,50

Als je als zzp’er via een bemiddelingsbureau of zorgkantoor werkt, dan zijn de uurtarieven voor jou een stuk lager, deze liggen dan rond de € 25 per uur. Terwijl zorginstellingen fors hogere uurtarieven rekenen aan budgethouders vergeleken met individuele (zzp) zorgverleners.

Zorg voor een zorgovereenkomst met de budgethouder

De budgethouder moet met elke zorgverlener een zorgovereenkomst afsluiten. Dit is een contract tussen jou als professionele zorgverlener en de budgethouder. In de zorgovereenkomst staan de afspraken over de zorg, de werktijden en de vergoeding. Zorg dus voor de juiste zorgovereenkomst in de vorm van een modelovereenkomst.

Belangrijk: Urenregistratie voor zzp en fiscaal voordeel!

Urenadministratie bijhouden voor zzp'ers Het voldoen aan het urencriterium is een belangrijk onderdeel voor zzp'ers. Je moet de hoeveelheid tijd die je in jouw eenmanszaak hebt gestoken wel kunnen aantonen. Hoeveel uur? Welke uren tellen mee? Hoe hou ik dat gemakkelijk bij?

Door eenvoudig en effectief jouw gewerkte uren aan taken en opdrachten bij te houden en deze naar een factuur kunnen omzetten in een online boekhoudprogramma. Ervaar als zzp'er zelf het gemak en registreer en factureer je uren in één!

Mijn keuze voor starters en alle zzp'ers?

1.  
Gemakkelijk online urenregistratie en facturatie voor ieder type zzp'er.

2.  
Uitgebreid alles-in-één boekhoudpakket voor ambitieuze ondernemers die willen groeien.