Kosten architect

Wat kost of vraagt een architect per uur?

Architect inschakelen voor het ontwerpen van een nieuw huis? Huis renoveren of uitbreidingsplannen met een aanbouw? Je wilt deze bouwplannen natuurlijk zo deskundig mogelijk laten voorbereiden en uitvoeren. Een veel gestelde vraag is dan: wat kost of vraagt de architect per uur?


Allereerst is het van belang of de opdracht betrekking heeft op nieuwbouw, verbouw of renovatie van een huis, kantoorpand of bedrijfspand. Daarnaast is de aard en omvang van de opdracht van invloed op de prijs. Verder zijn er vanzelfsprekend prijsverschillen tussen architectenbureaus. Deze verschillen hebben vaak te maken met kwaliteit, ervaring en zal een zzp’er die als architect vanuit huis werkt minder kosten en een voordeliger tarief kunnen bieden dan een groot architectenbureau.

Let er dus wel op dat bij het kiezen van een goedkopere architectenbureau dit niet zal leiden tot een verlies van een veelvoud van dat verschil in bedrag tijdens de bouwfase.

Architecten kunnen werken met een uurtarief, een vast bedrag bij kleine opdrachten of een percentage aan honorarium bij deelopdrachten of volledige opdrachten.

Uurtarief architect

Laag
€ 50,00 – € 75,00
Gemiddeld
€ 75,00
Hoog
€ 75,00 – € 90,00

Honorarium architecten

Werken met een honorarium houdt in dat de architect een vooraf bepaald percentage van de uiteindelijke bouwkosten ontvangt als verdienste. Zorg dat dus vooraf duidelijk is wat het percentage van het honorarium is.

Deelopdracht
Bij deelopdrachten voor alleen de voorbereidingsfase zoals bijvoorbeeld een voorlopig ontwerp maken, definitief ontwerp en aanvraag omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) zal het honorarium gemiddeld 5% van de bouwsom bedragen.

Volledige opdracht
Bij een ontwerp- en bouwproces zijn veel partijen en processen betrokken en bestaat uit het regelen van de vergunningen, het maken van een ontwerp, bestek, het houden van een aanbesteding, het maken van werktekeningen en de bouwbegeleiding. Bij een volledige opdracht zal in het algemeen het honorarium van een architect tussen de 8 en 15% van de bouwkosten liggen.

* Alle genoemde bedragen en tarieven zijn exclusief btw.

Vraag altijd een offerte op maat

Elke architect zal verschillende prijzen rekenen. Dit komt door verschil in uurloon en de uit te voeren taken. Het is dus verstandig om verschillende offertes op maat aan te vragen, waarin alle bij de opdracht behorende fasen en onderdelen precies zijn vastgelegd en die te vergelijken zodat je van te voren precies weet wat je bij wie krijgt en tegen welke prijs.

De kosten van een architect

Titel ‘architect’ wettelijk beschermd

Architecten zorgen niet alleen voor mooie, goede en veilige gebouwen, maar ook voor een betere woon- en werkomgeving. Dat is de kracht van architectuur. In Nederland mogen alleen personen die zijn ingeschreven in het Architectenregister de titel ‘architect’ voeren. Om een kwalitatieve architectuur te kunnen waarborgen zijn er strenge kwaliteitseisen aan deze titel verbonden. Dit is te controleren bij de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus (BNA).

Wat reken jij als architect? Deel jouw uurtarief

Tarieven die een architectenbureau rekent

Iets wat architecten graag willen weten, is welk uurtarief en percentage aan honorarium ze kunnen rekenen. Het uurtarief speelt niet alleen mee in de beslissing of iemand daadwerkelijk een architectenbureau gaat starten, het uurtarief en honorarium houd ook de ervaren professional bezig. Want wat rekent mijn concullega? Ook opdrachtgevers zoals bedrijven, gemeenten en particulieren willen graag op de hoogte zijn van de tarieven die worden gerekend.

Wat is jouw uurtarief als architect?

  •   
  •   
  •   
  •   

Bekijk resultaten tarieven

Laden ... Laden ...

Wat is jouw honorarium bij deelopdracht?

  •   
  •   
  •   

Bekijk resultaten tarieven

Laden ... Laden ...

Wat is jouw honorarium bij volledige opdracht?

  •   
  •   
  •   

Bekijk resultaten tarieven

Laden ... Laden ...

Belangrijk: urenregistratie voor zzp en fiscaal voordeel!

Urenadministratie bijhouden voor zzp'ers Het voldoen aan het urencriterium is een belangrijk onderdeel voor zzp'ers. Je moet de hoeveelheid tijd die je in jouw eenmanszaak hebt gestoken wel kunnen aantonen. Hoeveel uur? Welke uren tellen mee? Hoe hou ik dat gemakkelijk bij?

Door eenvoudig en effectief jouw gewerkte uren aan taken en opdrachten bij te houden en deze naar een factuur kunnen omzetten in een online boekhoudprogramma. Ervaar zelf het gemak en